เกี่ยวกับ GreenFiber

จากไม้ยูคาลิปตัส ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้มีคุณภาพ และด้วยความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศและความชำนาญของเกษตรกรไทย จึงใช้วัตถุดิบคุณภาพดีจากป่าปลูก แทนการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ เนื่องจากความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต จนได้การรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย ด้วยกำลังการผลิตไม้ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) 6,000,000 แผ่นต่อปี วันนี้เราพร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา

เกี่ยวกับ GreenFiber

จากไม้ยูคาลิปตัส ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้มีคุณภาพ และด้วยความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความชำนาญของเกษตรกรไทย จึงใช้วัตถุดิบคุณภาพดีจากป่าปลูก แทนการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ เนื่องจากความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต จนได้การรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย ด้วยกำลังการผลิตไม้ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) 6,000,000 แผ่นต่อปี วันนี้เราพร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา

ข้อมูลบริษัท GreenFiber

บริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิต Hardboard เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะองค์กรที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงใช้วัตถุดิบป่าปลูกจากเกษตรกรกว่าล้านครัวเรือนทั่วประเทศ แทนการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ และระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

มอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดแด่ลูกค้าคนสำคัญของเรา

กรีนไฟเบอร์ มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราเน้นการทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ กรีนไฟเบอร์ ผลิตจากความตั้งใจ ที่จะมอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดจากเราสู่ลูกค้าคนสำคัญของเราทุกคนทั่วโลก และ เราพร้อมเสมอที่จะดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เราและลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน

จากธุรกิจต้นน้ำที่มั่งคงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรีนไฟเบอร์ พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา

ข้อมูลบริษัท GreenFiber

บริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิต Hardboard เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะองค์กรที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงใช้วัตถุดิบป่าปลูกจากเกษตรกรกว่าล้านครัวเรือนทั่วประเทศ แทนการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ และระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

มอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดแด่ลูกค้าคนสำคัญของเรา

กรีนไฟเบอร์ มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราเน้นการทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ กรีนไฟเบอร์ ผลิตจากความตั้งใจ ที่จะมอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดจากเราสู่ลูกค้าคนสำคัญของเราทุกคนทั่วโลก และ เราพร้อมเสมอที่จะดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เราและลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน

จากธุรกิจต้นน้ำที่มั่งคงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรีนไฟเบอร์ พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา