ฮาร์ดบอร์ดแผ่นปิดยางอะไหล่ของ Green Fiber

ยานยนต์ AUTOMOTIVE

ด้วยความพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) ที่มีคุณภาพสูง ผ่านค่าการดูดซึมน้ำน้อย water absorption <35% สามารถเป็นฉนวนกันความร้อน ด้วยคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี และปลอดสารเคมี ที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แบรนด์ชั้นนำ ไว้วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรีนไฟเบอร์ โดยการนำHardboard ไปใช้ในงานต่างๆ เช่น บุโครงรถยนต์ , บุฝาประตูรถยนต์ , แผ่นปิดยางอะไหล่ ,ที่บังแดด เป็นต้น

ทำให้ปัจจุบัน กรีนไฟเบอร์ เป็นผู้ผลิต Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) ที่มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รวมทั้งมีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้วย

ฮาร์ดบอร์ดแผ่นปิดยางอะไหล่ของ Green Fiber

ยานยนต์ AUTOMOTIVE

ด้วยความพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) ที่มีคุณภาพสูง ผ่านค่าการดูดซึมน้ำน้อย water absorption <35% สามารถเป็นฉนวนกันความร้อน ด้วยคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี และปลอดสารเคมี ที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แบรนด์ชั้นนำ ไว้วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรีนไฟเบอร์ โดยการนำHardboard ไปใช้ในงานต่างๆ เช่น บุโครงรถยนต์ , บุฝาประตูรถยนต์ , แผ่นปิดยางอะไหล่ ,ที่บังแดด เป็นต้น

ทำให้ปัจจุบัน กรีนไฟเบอร์ เป็นผู้ผลิต Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) ที่มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รวมทั้งมีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้วย

ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber ดูดซึมน้ำน้อยเหมาะสำหรับเอามาใช้เป็นแผ่นรองใต้หลังคารถยนต์และบุฝาประตูรถยนต์
ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber สามารถใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่บังแดด ตัวบุโครงรถยนต์ และแผ่นปิดยางอะไหล่
ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber ดูดซึมน้ำน้อยเหมาะสำหรับเอามาใช้เป็นแผ่นรองใต้หลังคารถยนต์และบุฝาประตูรถยนต์
ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber สามารถใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่บังแดด ตัวบุโครงรถยนต์ และแผ่นปิดยางอะไหล่

การนำไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม