ตัวอย่างของฮาร์ดบอร์ด Green Fiber ที่สามารถนำมาใช้ในส่วนต่าง ๆ ของการก่อสร้างบ้าน

ก่อสร้าง CONSTRUCTION

“แข็งแรง ทนทาน และ สร้างสรรค์การใช้งานได้อย่างหลากหลาย”

ฮาร์ดบอร์ดของเรามีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.6 – 6.4 mm. มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ทนความชื้น และสามารถม้วนได้ เหมาะกับพื้นที่ต่างๆ เช่นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและแอฟริกา นิยมใช้ฮาร์ดบอร์ดเป็นวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะราคาย่อมเยาแล้ว ยังปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย

ตัวอย่างของฮาร์ดบอร์ด Green Fiber ที่สามารถนำมาใช้ในส่วนต่าง ๆ ของการก่อสร้างบ้าน

ก่อสร้าง CONSTRUCTION

“แข็งแรง ทนทาน และ สร้างสรรค์การใช้งานได้อย่างหลากหลาย”

ฮาร์ดบอร์ดของเรามีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.6 – 6.4 mm. มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ทนความชื้น และสามารถม้วนได้ เหมาะกับพื้นที่ต่างๆ เช่นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและแอฟริกา นิยมใช้ฮาร์ดบอร์ดเป็นวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะราคาย่อมเยาแล้ว ยังปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย

ตัวอย่างภาพฮาร์ดบอร์ดที่ใช้ในงานก่อสร้างของ Green Fiber
ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.6 มิลลิเมตร ถึง 6.4 มิลลิเมตร
ตัวอย่างภาพฮาร์ดบอร์ดที่ใช้ในงานก่อสร้างของ Green Fiber
ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.6 มิลลิเมตร ถึง 6.4 มิลลิเมตร

การนำไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม