ฐานพัดลม FAN BASE

Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด)กับอุตสาหกรรมการผลิตพัดลม เกี่ยวข้องกันอย่างไร ? หลายคนคงกำลังสงสัยว่า Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) นั้นจะไปเป็นชิ้นส่วนใดของพัดลม คำตอบก็คือ เป็นชิ้นส่วนของ “ฐานพัดลม” เนื่องจากกระบวนการผลิตพัดลมนั้น จะมีการปั้มชิ้นส่วนที่เป็นฐานรอง ซึ่งใกระบวนการนี้ต้องการวัสดุที่มี ความเรียบลื่น แข็งแรง คงทน และปลอดภัยไร้สารเคมี เพราะเราต้องใช้พัดลมในบ้านพักหรือพื้นที่ที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการผลิตจึงมีความสำคัญมาก

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) จึงตอบโจทย์ในทุกด้าน ปัจจุบันบริษัทกรีนไฟเบอร์ เป็นผู้ผลิตฮาร์ดบอร์ด ที่ส่งไปเป็นวัสดุในการผลิตฐานพัดลม รายใหญ่ที่สุดในประเทศ

ฐานพัดลม FAN BASE

Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด)กับอุตสาหกรรมการผลิตพัดลม เกี่ยวข้องกันอย่างไร ? หลายคนคงกำลังสงสัยว่า Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) นั้นจะไปเป็นชิ้นส่วนใดของพัดลม คำตอบก็คือ เป็นชิ้นส่วนของ “ฐานพัดลม” เนื่องจากกระบวนการผลิตพัดลมนั้น จะมีการปั้มชิ้นส่วนที่เป็นฐานรอง ซึ่งใกระบวนการนี้ต้องการวัสดุที่มี ความเรียบลื่น แข็งแรง คงทน และปลอดภัยไร้สารเคมี เพราะเราต้องใช้พัดลมในบ้านพักหรือพื้นที่ที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการผลิตจึงมีความสำคัญมาก

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) จึงตอบโจทย์ในทุกด้าน ปัจจุบันบริษัทกรีนไฟเบอร์ เป็นผู้ผลิตฮาร์ดบอร์ด ที่ส่งไปเป็นวัสดุในการผลิตฐานพัดลม รายใหญ่ที่สุดในประเทศ

ฮาร์ดบอร์ดฐานพัดลม Green Fiber มีคุณสมบัติเรียบลื่น แข็งแรง คงทน ปลอดภัยไร้สารเคมี
ฮาร์ดบอร์ดฐานพัดลม Green Fiber มีคุณสมบัติเรียบลื่น แข็งแรง คงทน ปลอดภัยไร้สารเคมี

การนำไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม