ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber สามารถนำมาบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วได้

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว GLASSLINER

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ต้องการเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ในการเลือกวัสดุมาเป็น packing หีบห่อสินค้า ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) จึงเป็นตัวเลือกหลักในการเป็นบรรจุภัณฑ์ ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยนำไปติดกระดาษลูกฟูก เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเรียงขวดแก้วต่อกันเป็นชั้น หรือที่เรียกว่า GlassLiner
ทั้งนี้ ทางกรีนไฟเบอร์สามารถ Cut to size ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น ขนาด1000*1200 mm. หรือ 1090*1420 mm

ปัจจุบัน กรีนไฟเบอร์ เป็นผู้ผลิต Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด)รายใหญ่ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว (Glass Liner) โดยส่งออกไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และ ตะวันออกกลาง เป็นต้น

ฮาร์ดบอร์ด Green Fiber สามารถนำมาบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วได้

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว GLASSLINER

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ต้องการเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ในการเลือกวัสดุมาเป็น packing หีบห่อสินค้า ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) จึงเป็นตัวเลือกหลักในการเป็นบรรจุภัณฑ์ ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยนำไปติดกระดาษลูกฟูก เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเรียงขวดแก้วต่อกันเป็นชั้น หรือที่เรียกว่า GlassLiner
ทั้งนี้ ทางกรีนไฟเบอร์สามารถ Cut to size ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น ขนาด1000*1200 mm. หรือ 1090*1420 mm

ปัจจุบัน กรีนไฟเบอร์ เป็นผู้ผลิต Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด)รายใหญ่ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว (Glass Liner) โดยส่งออกไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และ ตะวันออกกลาง เป็นต้น

แผ่นฮาร์ดบอร์ด Green Fiber สำหรับบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสามารถตัดตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการได้
แผ่นฮาร์ดบอร์ด Green Fiber สำหรับบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสามารถตัดตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการได้

การนำไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม