บรรจุภัณฑ์ PACKING

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นตลาดใหญ่ของ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) โดยเฉพาะ บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนสินค้า โดยนิยมนำฮาร์ดบอร์ดไปทำกล่อง , ลัง เพื่อใส่ชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับห่อหุ้มหรือรองสินค้า
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าขณะที่ขนย้าย สามารถเลือกขนาดและความหนาของ Hardboard ได้ตั้งแต่ 1.6 – 6.4 mm.

ตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่า
✔ ราคาเบากว่า – ไม้อัด พลาสติก
✔ แข็งแรงกว่า – กระดาษลูกฟูก
✔ ออกแบบได้มากกว่า – ดัดโค้งงอได้ ใช้กับสินค้าได้หลายรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ PACKING

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นตลาดใหญ่ของ Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) โดยเฉพาะ บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนสินค้า โดยนิยมนำฮาร์ดบอร์ดไปทำกล่อง , ลัง เพื่อใส่ชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับห่อหุ้มหรือรองสินค้า
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าขณะที่ขนย้าย สามารถเลือกขนาดและความหนาของ Hardboard ได้ตั้งแต่ 1.6 – 6.4 mm.

ตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่า
✔ ราคาเบากว่า – ไม้อัด พลาสติก
✔ แข็งแรงกว่า – กระดาษลูกฟูก
✔ ออกแบบได้มากกว่า – ดัดโค้งงอได้ ใช้กับสินค้าได้หลายรูปแบบ

ฮาร์ดบอร์ดบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนสินค้า Green Fiber ตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่า ราคาเบากว่าไม้อัดพลาสติก
ฮาร์ดบอร์ดบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนสินค้า Green Fiber ตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่า ราคาเบากว่าไม้อัดพลาสติก

การนำไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม