กล่องกระดาษลูกฟูก VS กล่องฮาร์ดบอร์ด ข้อสำคัญที่ควรรู้

กล่องกระดาษลูกฟูก VS กล่องฮาร์ดบอร์ด กับข้อสำคัญที่ควรรู้

กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องฮาร์ดบอร์ด เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน ช่วยปกป้องสินค้าได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับการใช้พลาสติก ทั้งนี้กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องฮาร์ดบอร์ดนั้น มีกระบวนการผลิต ลักษณะการนำไปใช้งาน ข้อดี และข้อควรระวังแตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างกันอย่างไรนั้น เรารวบรวมข้อมูลมาไว้ให้แล้ว เพื่อการเลือกใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก  VS กล่องฮาร์ดบอร์ด

ขั้นตอนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

 1. ผลิตกระดาษแผ่นเรียบหรือกระดาษคราฟต์ เพื่อนำมาใช้เป็นชั้นของกระดาษลูกฟูก โดยทั่วไปจะผลิตด้วยการนำไม้ชิ้นเล็ก ๆ มาบดและต้มกับสารเคมี จนได้เยื่อกระดาษ จากนั้นกำจัดลิกนิน (กาวตามธรรมชาติ) ออก แล้วนำไปเข้าสู่กระบวนการให้ความร้อนและกำจัดน้ำออก จนได้เป็นกระดาษคราฟต์
 2. ข้าสู่กระบวนการทำลอนกระดาษ โดยนำกระดาษคราฟต์มาเข้าเครื่องที่มีลูกกลิ้งขนาดใหญ่ ผิวมีลอนหยัก ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ลอนลูกฟูก เมื่อเสร็จสิ้นจะได้กระดาษที่มีลอน หลังจากนั้น กระดาษที่ถูกทำลอนนี้ จะถูกเคลือบด้วยกาวทั้งสองด้าน
 3. กระดาษที่มีลอนซึ่งถูกกาวเคลือบไว้ จะหมุนผ่านลูกกลิ้งที่มีกระดาษคราฟต์อีกม้วนหนึ่ง ผ่านเข้าลูกกลิ้งนี้พร้อมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการประกบ ส่วนอีกม้วนจะถูกป้อนเข้าบริเวณด้านบน เมื่อประกบกัน 3 ชั้นเรียบร้อยแล้ว จะได้เป็นกระดาษลูกฟูก
 4. นำกระดาษลูกฟูกไปตัดตามขนาดที่ต้องการ เพื่อผลิตเป็นรูปแบบกล่องกระดาษลูกฟูกและนำไปใช้งานต่อไป

ขั้นตอนการผลิตกล่องฮาร์ดบอร์ด

 1. นำชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับมานึ่งด้วยไอน้ำและบด chip ให้กลายเป็น Fiber (Defibrator)
 1. ทำการขึ้นรูป (Forming) แผ่นบอร์ดด้วยแผ่นเยื่อเปียก จากนั้นนำแผ่นเยื่อเปียกไปอัดร้อนและแรงดันสูงเพื่อให้ได้บอร์ดที่หนาและแข็งแรง
 1. นำแผ่นบอร์ดเข้าสู่กระบวนการอบร้อน (Heat Treatment) เพื่อลดค่าการดูดซึมของน้ำ และลดการขยายตัวของความหนา
 1. จากนั้นนำบอร์ดมาอบชื้น (Humidification) เพื่อเพิ่มสภาวะของบอร์ด ให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับบรรยากาศ จนไม่โก่งงอ ตัวแผ่นแข็งแรง
 1. เมื่อได้ฮาร์ดบอร์ดแล้ว นำมาตัดขนาดให้ได้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นคัดเกรดให้ได้มาตรฐาน 
 1. นำแผ่นบอร์ดไปทำเป็นกล่อง โดยใช้โครงไม้ประกอบกับฮาร์ดบอร์ด หรืออาจจะใช้ฮาร์ดบอร์ดติดบนลังกระดาษลูกฟูกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 1. นำชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับมานึ่งด้วยไอน้ำและบด chip ให้กลายเป็น Fiber (Defibrator)
 2. ทำการขึ้นรูป (Forming) แผ่นบอร์ดด้วยแผ่นเยื่อเปียก จากนั้นนำแผ่นเยื่อเปียกไปอัดร้อนและแรงดันสูงเพื่อให้ได้บอร์ดที่หนาและแข็งแรง
 3. นำแผ่นบอร์ดเข้าสู่กระบวนการอบร้อน (Heat Treatment) เพื่อลดค่าการดูดซึมของน้ำ และลดการขยายตัวของความหนา
 4. จากนั้นนำบอร์ดมาอบชื้น (Humidification) เพื่อเพิ่มสภาวะของบอร์ด ให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับบรรยากาศ จนไม่โก่งงอ ตัวแผ่นแข็งแรง
 5. เมื่อได้ฮาร์ดบอร์ดแล้ว นำมาตัดขนาดให้ได้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นคัดเกรดให้ได้มาตรฐาน
 6. นำแผ่นบอร์ดไปทำเป็นกล่อง โดยใช้โครงไม้ประกอบกับฮาร์ดบอร์ด หรืออาจจะใช้ฮาร์ดบอร์ดติดบนลังกระดาษลูกฟูกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 7. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนเตรียมจัดส่ง

กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องฮาร์ดบอร์ด นำไปใช้งานอย่างไร

กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องฮาร์ดบอร์ด เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันอยู่บ้าง เนื่องจากมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันออกไป

โดยกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมการ Packing เพราะสามารถรับแรงกระแทกได้ หาซื้อง่าย มีลอนหลากหลายชนิด นิยมนำไปผลิตเป็นกล่องรูปแบบต่าง ๆ ใช้ปกป้องสินค้าระหว่างขนส่ง ซึ่งเห็นได้อยู่บ่อยครั้ง เช่น กล่องไปรษณีย์ กล่องบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค หรือกล่องบรรจุอาหารกระป๋อง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ กล่องกระดาษลูกฟูกบางชนิดยังเหมาะกับการพิมพ์ รวมถึงการทำ Display ชั้นวางสินค้าอีกด้วย 

ส่วนกล่องฮาร์ดบอร์ดนั้น มักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ใช้ฮาร์ดบอร์ดเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้าหรืออุปกรณ์ที่อาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้ง่าย เช่น ชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และยังสามารถนำมาใช้งานได้อีกในหลาย ๆ อุตสาหกรรม 

สำหรับอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น ของเล่นสำหรับเด็ก อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ หรือบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว (Glass Liner) ไม้ฮาร์ดบอร์ดเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดในการนำมาบรรจุสินค้าเหล่านี้ เนื่องจากปราศจากกาวหรือสารฟอมาลดีไฮด์และโลหะหนัก
นอกจากนี้ ด้วยความที่มีคุณสมบัติทนทานกว่ากระดาษลูกฟูก แข็งแรงเทียบเท่าไม้อัด สามารถดัดโค้งงอได้ ทั้งยังทนต่อความชื้นและความร้อนได้ดี นอกเหนือจากการทำเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมรถยนต์ ยังนิยมนำแผ่นฮาร์ดบอร์ดมาทำเป็นวัสดุสร้างบ้านหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ในรถยนต์ เช่น แผ่นรองใต้หลังคาบ้าน ฝ้าเพดาน บุโครงรถยนต์ ฝาประตูรถยนต์ ฯลฯ อีกด้วย

ข้อดีและข้อควรระวังของกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องฮาร์ดบอร์ด

ข้อดีของกล่องกระดาษลูกฟูก

 1. นำชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับมานึ่งด้วยไอน้ำและบด chip ให้กลายเป็น Fiber (Defibrator)
 1. ทำการขึ้นรูป (Forming) แผ่นบอร์ดด้วยแผ่นเยื่อเปียก จากนั้นนำแผ่นเยื่อเปียกไปอัดร้อนและแรงดันสูงเพื่อให้ได้บอร์ดที่หนาและแข็งแรง
 1. นำแผ่นบอร์ดเข้าสู่กระบวนการอบร้อน (Heat Treatment) เพื่อลดค่าการดูดซึมของน้ำ และลดการขยายตัวของความหนา
 1. จากนั้นนำบอร์ดมาอบชื้น (Humidification) เพื่อเพิ่มสภาวะของบอร์ด ให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับบรรยากาศ จนไม่โก่งงอ ตัวแผ่นแข็งแรง
 1. เมื่อได้ฮาร์ดบอร์ดแล้ว นำมาตัดขนาดให้ได้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นคัดเกรดให้ได้มาตรฐาน 
 1. นำแผ่นบอร์ดไปทำเป็นกล่อง โดยใช้โครงไม้ประกอบกับฮาร์ดบอร์ด หรืออาจจะใช้ฮาร์ดบอร์ดติดบนลังกระดาษลูกฟูกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 1. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนเตรียมจัดส่ง

ข้อควรระวังของกล่องกระดาษลูกฟูก

 1. กล่องกระดาษลูกฟูกไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ จึงไม่เหมาะกับการนำไปเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีความชื้นสูง 
 1. มีความเสี่ยงต่อการถูกปลวก มด แมลงรบกวนได้ จึงควรจัดเก็บอย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการจัดเก็บกล่องกระดาษลูกฟูกในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ
 1. กล่องกระดาษลูกฟูกไม่สามารถรับน้ำหนักมากได้เท่าฮาร์ดบอร์ด จึงไม่เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป โดยเฉพาะการวางซ้อนทับกัน เพราะอาจทำให้สินค้าชำรุดหรือเสียได้

ข้อดีของกล่องฮาร์ดบอร์ด

 1. กล่องฮาร์ดบอร์ดมีความหนาแน่นสูง แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย จึงเหมาะกับการนำมาทำบรรจุภัณฑ์ รองรับการกระแทก ลดความเสียหาย
 1. มีพื้นผิว 2 ด้าน ทำให้ใช้งานได้หลากหลาย ผิวหน้าเรียบมันเงา มีลักษณะคล้ายไม้จริง ส่วนผิวสัมผัสที่เป็นรอยตะแกรง ช่วยกันลื่นและรองรับน้ำหนักได้ดี
 1. สามารถเลือกขนาดกับความหนาได้ตั้งแต่ 1.6 – 5.5 mm. จึงตอบโจทย์การใช้งานและการออกแบบในรูปแบบต่าง ๆ
 2. ฮาร์ดบอร์ดปราศจากสารเคมีและสารโลหะหนัก เพราะมีกระบวนการผลิตจากการขึ้นรูปด้วยแผ่นเยื่อเปียก อัดร้อนและแรงดันสูง ช่วยให้เส้นใยไม้ประสานเกี่ยวกันเอง จึงไม่ต้องใช้กาวที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นตัวยึดติด ทำให้ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้สารติดไฟในบอร์ดลดลง
 3. ทนทานต่อความชื้นได้พอสมควร เพราะมีค่า Water Absorption < 35% (อ้างอิงมาตรฐานโตโยต้า โดยวัดค่าหลังจากแช่น้ำ 24 ชั่วโมง)
 4. ลดความเสี่ยงต่อการถูกปลวก มอด และแมลงรบกวน เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีการอบด้วยความร้อนสูงกว่า 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.30 ชั่วโมง
 5. กล่องฮาร์ดบอร์ดราคาเบากว่า เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและไม้อัด จึงช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง แต่ได้ยังได้คุณภาพสูง

ข้อควรระวังของกล่องฮาร์ดบอร์ด

หากเก็บในที่ที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดฝุ่นเกาะ และมีอายุการใช้งานที่สั้นลงได้ แต่หากจัดเก็บอย่างดี ก็จะสามารถใช้งานกล่องฮาร์ดบอร์ดได้อย่างยาวนาน

อ่านมาถึงตรงนี้ คงเห็นแล้วว่ากล่องฮาร์ดบอร์ดนั้น ตอบโจทย์ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้ค่อนข้างดีกว่ากล่องกระดาษลูกฟูก

ดังนั้น สำหรับบริษัทใดที่สนใจไม้ฮาร์ดบอร์ดสำหรับนำไปทำกล่องบรรจุภัณฑ์ GREEN FIBER (กรีนไฟเบอร์) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไม้ฮาร์ดบอร์ดรายใหญ่ของประเทศไทย ที่เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติโดดเด่น แข็งแรง ทนทาน พร้อมกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีและโลหะหนัก จึงเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีราคาประหยัดอีกด้วย หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ โทร.038-538347

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "นโยบายความเป็นส่วนตัว"