ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดบอร์ด GreenFiber

ฮาร์ดบอร์ด ของบริษัทกรีนไฟเบอร์ไม่มีการเติมสารเคมีเพื่อช่วยประสานเส้นใย ใช้เพียงลิกนินในเนื้อไม้เป็นตัวยึดประสาน โดยกระบวนการผลิตนั้นใช้ความร้อนความดันสูง ทำให้เกิดการละลายของลิกนิน เข้าเคลือบประสานเส้นใย ทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดบอร์ด ของเราปราศจากฟอมัลดีไฮด์และโลหะหนัก จึงนิยมนำไปเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมแพ็คกิ้งสินค้า ,อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงผลิตภัฑ์ของเล่นสำหรับเด็กซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดบอร์ด GreenFiber

ฮาร์ดบอร์ด ของบริษัทกรีนไฟเบอร์ไม่มีการเติมสารเคมีเพื่อช่วยประสานเส้นใย ใช้เพียงลิกนินในเนื้อไม้เป็นตัวยึดประสาน โดยกระบวนการผลิตนั้นใช้ความร้อนความดันสูง ทำให้เกิดการละลายของลิกนิน เข้าเคลือบประสานเส้นใย ทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดบอร์ด ของเราปราศจากฟอมัลดีไฮด์และโลหะหนัก จึงนิยมนำไปเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมแพ็คกิ้งสินค้า ,อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงผลิตภัฑ์ของเล่นสำหรับเด็กซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ

คุณสมบัติเด่น – HARDBOARD

 • ความหนาแน่นสูง แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
 • สามารถดัดโค้งงอได้ง่าย สร้างสรรค์การใช้งานที่หลากหลาย
 • ผิวหน้ามันเงา ผิวสัมผัสด้านหลังเป็นรอยตะแกรงกันลื่นและรองรับน้ำหนักได้ดี
 • เป็นมิตรต่อสุขภาพ ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ และ สารโลหะหนัก
 • ค่า Water Absorption < 35% ( อ้างอิงมาตรฐานโตโยต้า โดยวัดค่าหลังจากแช่น้ำ24 ชั่วโมง)
 • ปราศจากปลวก มอดและแมลง เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีการอบด้วยความร้อนสูงกว่า 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.30 ชั่วโมง ผ่านมาตรฐาน ISPM No. 15 โดย IPPC: International Plant Protection
6 คุณสมบัติหลักของฮาร์ดบอร์ด Green Fiber
6 คุณสมบัติหลักของฮาร์ดบอร์ด Green Fiber

คุณสมบัติเด่น – HARDBOARD

 • ความหนาแน่นสูง แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
 • สามารถดัดโค้งงอได้ง่าย สร้างสรรค์การใช้งานที่หลากหลาย
 • ผิวหน้ามันเงา ผิวสัมผัสด้านหลังเป็นรอยตะแกรงกันลื่นและรองรับน้ำหนักได้ดี
 • เป็นมิตรต่อสุขภาพ ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ และ สารโลหะหนัก
 • ค่า Water Absorption < 35% ( อ้างอิงมาตรฐานโตโยต้า โดยวัดค่าหลังจากแช่น้ำ24 ชั่วโมง)
 • ปราศจากปลวก มอดและแมลง เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีการอบด้วยความร้อนสูงกว่า 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.30 ชั่วโมง ผ่านมาตรฐาน ISPM No. 15 โดย IPPC: International Plant Protection

กระบวนการผลิตฮาร์ดบอร์ด

กระบวนการผลิตฮาร์ดบอร์ดของ Green Fiber ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4
กระบวนการผลิตฮาร์ดบอร์ดของ Green Fiber ขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

กระบวนการผลิตฮาร์ดบอร์ด

กระบวนการผลิตฮาร์ดบอร์ดของ Green Fiber ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4
กระบวนการผลิตฮาร์ดบอร์ดของ Green Fiber ขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

ข้อมูลทางเทคนิค

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม

การนำไปใช้งาน

ก่อสร้าง

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

ฐานพัดลม